มุมมองจากสมาชิกผู้ร่วมพ้ฒนา
Early Adopter Point of View
"มีจริงด้วยหรือธุรกิจแบบนี้ ธุรกิจที่สอนให้เรา ไม่หาประโยชน์บนการสูญเสียของผู้อื่น ที่สำคัญ SURCORP ไม่ได้เป็นแค่แนวคิด แต่ได้ทำสิ่งที่ว่านี้สำเร็จแล้วด้วย"
"วงจรชีวิตของ SURCORP ไม่มีช่วงถดถอย จึงเป็นขุมทรัพย์และแหล่งรายได้ที่ไม่มีวันหมด ดีที่สุดในโลก และเหมาะกับคนทุกคนบนโลกใบนี้"
"ผมเคยคิดที่จะ เลิกเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนี้ไปแล้ว แต่เมื่อมาได้เห็นว่า ความสำเร็จที่นี่ ไม่ได้สร้างขึ้นจากการสูญเสียของใคร นี่แหละ สิ่งตามหามานาน”
คุณสุรศักดิ์ อานามนารถ
บริษัทเอกชน
พันจ่าตรี เลิศตะวัน ชูช่วย
กรมแพทย์ทหารเรือ
พ.จ.อ. ประสงค์ บุญเงิน
กรมการขนส่งทหารเรือ