Active Income and Passive Income

กว่า 90% ของผู้คนในโลกนี้ เลี้ยงชีวิตด้วยการเป็นลูกจ้าง หรือทำร้านค้าเล็กๆ วันใดถูกเลิกจ้าง หรือหมดแรงทำงาน รายได้ก็ต้องหยุด โอกาสที่ต้องลำบากในบั้นปลายชีวิตมีสูงมาก รายได้แบบนี้เรียกว่า Active Income

คนอีก 5% ที่เป็นเจ้าของกิจการที่มั่นคง หรือเป็นนักลงทุน เขาสามารถหยุดพักเมื่อใดก็ได้ โดยที่รายได้ยังเข้ามาตลอดเวลา แบบนี้เรียกว่า Passive Income ซึ่งการจะมีรายได้แบบนี้ก็ต้องใช้ความสามารถ ใช้ทักษะทางธุรกิจ กับเงินลงทุนมหาศาล

แต่วันนี้ SYSTEM-7 มีวิธีที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ Passive Income อย่างง่ายๆ บนกลไกของ Real Demand กับระบบสหกรณ์ ที่ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องเก่งขั้นเทพ เติบโตไม่จำกัด และเป็นระบบที่ยั่งยืนด้วย

ติดต่อผู้ที่แนะนำท่านให้รู้จักกับ SYSTEM-7 และเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อการเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
SURCORP เป็นระบบที่ออกแบบให้สมาชิกสามารถขยายองค์กรธุรกิจได้ทั่วโลก ในแบบ One-World-One-Code จุดสีเหลืองที่ปรากฏอยู่ในหลายประเทศบนลูกโลก แสดงถึงตำแหน่งของผู้ที่ได้เข้าดูเวบของ surradian.com